HANÁ GENETIK spol. s r.o.

Haná Genetik je společností, která byla založena v roce 1992 sdružením kapitálu dvou německých organizací za účasti dalších společníků z řad moravských chovatelů skotu. Hlavním úkolem nově vzniklé firmy bylo navázání spolupráce nejen s chovateli skotu, veterinárními lékaři a inseminačními techniky, ale především s plemenářskými organizacemi působícími na našem území, zejména Genoservis a.s. Olomouc, dále pak Plemenáři Brno později Plemo a.s. a ČMPU a.s. se sídlem v Říčanech, později CZ Delta spol. s. r. o. Vestec u Prahy.
více v sekci o násAKTUALITY


16/05/2016 MATISSE RED RED 654 (Magenta x Snowman x Baxter2)

Po zveřejnění dubnových plemenných hodnot vás chceme upozornit na výborného red holštýnského býka, který je u našich západních sousedů velmi populární a intenzivně využívaný. Matisse Red byl dovezen jako embryo z Kanady. V Německu byl odchován a genomicky testován.

Matka Akila byla jako jalovice několikrát vypláchnuta pro produkci embryí a následně připuštěna. Na první laktaci dosáhla užitkovosti 10.610 kg mléka o tučnosti 5,05 % a obsahu bílkovin 3,22 %. Na první laktaci byla stanovena hodnota exteriéru na VG 86. Na druhé laktaci dosáhla užitkovosti 13.882 kg mléka o tučnosti 5,80 % a obsahu bílkovin 3,30 %. Také opakované hodnocení exteriéru posunulo hranici na 88 bodů. Polosestra Matisse Red plemenice Supersire Neige je ustájená na farmě Parkhurst v Kanadském Quebecu. Na první laktaci nadojila 12.340 kg mléka o tučnosti 4,80 % a obsahu bílkovin 3,20 %. Hodnocení exteriéru VG 87. Niege má jedno z nejlépe utvářených vemen na farmě Parkhurst.

V rodině matky je dlouhodobě fixována vysoká užitkovost při výborné produkci mléčných složek.

Z rodiny pochází několik úspěšných býků. Mimo jiné Aikman, který je otcem nejlépe hodnoceného red holštýnského genomáka minulého hodnocení Apoll P (RED 656). Aikman je plným bratrem matky Matisse Red.

Velmi zajímavé jsou hodnoty odhadované mléčné užitkovosti potomstva. Vliv matky je znát zejména v produkci mléčného tuku. V dnešní době, kdy se výkupní cena ze strany mlékáren orientuje na množství mléčných složek, jsou tyto vlastnosti velmi zajímavé. Exteriér potomstva je bezchybný Výborná stavba těla, končetin i vemena. Potencionálně nízký obsah SB a nadprůměrná dlouhověkost. Telení je odhadováno jako snadné. Výsledky zabřezávání v ČR jsou nadprůměrné.

Matisse Red je ideální pro red holštýnské plemenice, ale výbornou práci odvede i černostrakatých chovech, kde zajistí nárůst produkce mléčných složek a zlepšení celkového exteriéru. Pro tyto vlastnosti je velmi využívaný. Velké množství potomstva umožní rychlý nárůst spolehlivosti výsledků při přechodu do kategorie prověřených býků. S využitím materiálů RUW e. G.

Ing. Petr Brokeš

HANÁ GENETIK, spol. s r.o.

22/04/2016 Dubnové hodnocení v SRN

Při dubnovém hodnocení došlo v Německu k posunutí báze a snížení celkových hodnot RZG o 6 až 8 bodů. Přesto se objevilo několik zajímavých býků, kteří na první pohled zaujmou svými kvalitami.

Z prověřených býků, kteří jsou využívaní v ČR, se nejlépe umístil na druhém místě SURAN (NXB 269). Při vysokém množství hodnocených dcer (2383 dcer v 903 stádech) si stále udržuje vysoké postavení v TOP. Velmi dobrá produkce mléka je u něho spojena s nízkým obsahem SB a prokázanou dlouhověkostí. Další výhodou Surana je zajímavý původ bez přítomnosti O-Mana a Shottla. Druhým využívaným a výborně hodnocený býkem je MASERATI (NEO 525), který si stále udržuje vysoké hodnocení za produkci mléka a složek. Jeho dcery se prezentují velmi dobrým exteriérem. Nadprůměrně jsou u býka hodnoceny SB a dlouhověkost. Velmi dobré hodnocení potvrdil i BILLARD (NXB 103), který byl využíván v minulých letech. Zajímavé hodnoty vykazuje i LOG-IN (NEO 231), který byl ještě testován v ČR. Býk produkuje dcery vhodné do užitkových chovů. Konstitučně pevné se spolehlivou produkcí mléka a dobrou plodností. Taktéž vlastní plodnost býka je vynikající.

U genomických býků se potvrdila dominantní pozice amerického býka Balisto v pozici otce, zejména v kombinaci s býkem Epic. Tato kombinace se vyskytuje v první 20 TOP 7x. Jedničkou topu je Barcley který je společně s TOP 3 býkem Balu opakovaně na vrcholu hodnocení. Zajímavě se jeví novinka BLACKLIST (NXB 313), kterou nabízíme chovatelům od letošního dubna. Vysoká produkce mléka, výborný exteriér, snadné telení - to jsou vlastnosti žádané většinou chovatelů. O býcích Nuance RDC a Cover jsme psali už v minulém článku. Oba dva potvrdili předpokládané výsledky, umístili se v první TOP 30. Na 34. místě se umístil BOARD (NXB 266).

Předpokládaná vysoká produkce mléka a složek je podpořena výborným exteriérem nízkým obsahem SB i potencionální dlouhověkostí. Vlastní plodnost býka je potvrzena i v podmínkách ČR.

V red holštýnské topce se u prověřených býků potvrdila stabilní pozice prvního býka MORRIS (RED 666). I ostatní býci potvrdili své hodnoty. Stabilní jsou Laron P (RED 594) a Malden (RED 627). Velmi dobře je hodnocen i DESK (RED 590), který byl u nás využíván jako genomák. Stále výborných výsledků dosahuje Jerudo (RED 446) s celkovým množství 23398 hodnocených dcer.

U genomických redů první tři místa obsadili býci z naší partnerské organizace RUW eG. Zajímavý je zejména Nuntius, jehož otec Nugget byl v ČR intenzivně využíván jako černostrakatý genomický plemeník. Jednička minulého hodnocení APOLL P (RED 656) se usadil na 4. místě. Zachoval si extrémní hodnocení v produkci mléka. Zajímavá je i bezrohost a kappakasein BB. První pětku hodnocení uzavírá Brekan (RED 663). Výborný potenciál pro nasazení má TOP 7 Bretagne s výborným hodnocením v SRN (RZG 148) a zároveň v USA (TPI 2453).

Na základě nových výsledků upravíme naši nabídku. Věříme, že si z našich býků vyberete nejlepší plemeníky pro vaše stádo.