HANÁ GENETIK spol. s r.o.

Haná Genetik je společností, která byla založena v roce 1992 sdružením kapitálu dvou německých organizací za účasti dalších společníků z řad moravských chovatelů skotu. Hlavním úkolem nově vzniklé firmy bylo navázání spolupráce nejen s chovateli skotu, veterinárními lékaři a inseminačními techniky, ale především s plemenářskými organizacemi působícími na našem území, zejména Genoservis a.s. Olomouc, dále pak Plemenáři Brno později Plemo a.s. a ČMPU a.s. se sídlem v Říčanech, později CZ Delta spol. s. r. o. Vestec u Prahy.
více v sekci o násAKTUALITY


25/08/2016 Nové výsledky býků v SRN
Nové výsledky býků v SRN (srpen 2016) Srpnové výsledky býků v SRN přineslo významné množství nových býků, kteří budou zajímaví i pro chovatele v ČR. Po několika hodnoceních se objevují i plemeníci s alternativním původem, který dovoluje široké využití v našich chovech. Velmi dobré výsledky dosahují mladí genomičtí býci, i plemeníci s vysokou spolehlivostí. Protože má Německo početně největší populaci red holštýnského skotu na světě, je i výběr býků tohoto plemene velmi široký. Potěšující je i výsledek evropského modelu výpočtu genomických plemenných hodnot. Býci vysoce hodnocení genomikou plynule přecházejí na vysoké pozice v hodnocení na dcerách. Výhodou je i velký počet hodnocených dcer, protože genomáci jsou široce nasazováni. Dochází tak k rychlému nárůstu spolehlivosti výsledků brzy po zapojení prvních dcer. Černostrakatá genomika Jedničkou je opakovaně Barcley (Balisto x Epic) který se stabilně usadil na vrcholu TOP. Potvrdil vysoké PH i po jarním navýšení báze pro hodnocení v SRN. Novou dvojkou je býk Mission P (Missouri x Asterix). Tento plemeník kombinuje několik pozitivních znaků v ideální kombinaci. Alternativní původ je podpořen i ze strany matky (NL rodina Massia) a umožní široké využití. Výborná produkce mléka, výborný exteriér a vysoký potenciál znaků fitness je samozřejmostí. Navíc je Mission nositelem genů bezrohosti a red faktoru. Kappakasein BB zajišťuje vysokou výtěžnost sýra z mléka dcer. Býk je velmi žádaný a našim chovatelům bude k dispozici od září 2016. Třetí místo obsadil Barbarossa (Balisto x Brewmaster). Výborný zejména v produkci mléka a mléčných složek (kappakasein BB). Další výhodou je snadné telení, nízký počet SB a potenciál dlouhověkosti. 4tvrté místo obsadil Elbrus (Extreme x Suran). Otec matky Suran je vysoce hodnocený prověřený býk pocházející z programu genomové selekce. Elbrus nabízí zajímavý exteriér, vysokou produkci mléka a výborný exteriér. Zajímavě se jeví devátý býk hodnocení Simba (Silver x Boss). Zajímavý je zejména svou vyrovnaností a kladným hodnocením všech důležitých znaků. Simba je zatím ještě mladý na produkci ID, ale jistě se s ním setkáme při prosincovém hodnocení kdy už budou k dispozici ID. Z již používaných býků potvrdily vysoké hodnocení Blacklist NXB 313 (TOP 23.) a Board NXB 266 (TOP 49.). Z posledního hodnocení budeme vybírat i nové plemeníky pro katalog býků. Se všemi výše uvedených býků se setkáte v naší aktualizované nabídce. Černostrakatí prověření U prověřených býků je dosud patrný dominantní vliv O-Mana kterého najdeme v původu všech nejvýše postavených býků. Zajímavý je 6. býk TOP Suran NXB 269 který je již v ČR využíván. Podobně je na tom Maserati NEO 525 na 37. Místě TOP. Maserati prokázal v ČR nadprůměrnou vlastní plodnost. Dalším spolehlivým plemeníkem je na 73. Místě TOP Billard NXB 103. Za zmínku stojí ještě býci Ferrari NEO 380 a Log-In NEO 231, kteří byli v ČR využíváni na genomových hodnotách a úspěšně přešli, po hodnocení výsledků dcer, do segmentu prověřených býků. RED genomika Na první místo se vyšvihl Dreamboy (Debutant Sympatico) výbornou kombinací užitkovosti exteriéru a funkčních znaků. Bohužel aktuálně nejsou k dispozici žádné ID. Na druhém místě se usadil Efraim (Effort x Elburn). Otcem tohoto býka je Effort RED 648, který byl úspěšně využíván i v ČR. V Německu je tento býk doporučován do chovů s robotickým dojením. Úspěch syna Efraima potvrzuje oprávněnost nasazení Efforrta do úspěšných chovů. Efraim nabízí dobrý exteriér a znaky fitness. Současně má vysoký potenciál v navýšení produkce mléka u dcer. Trojkou TOP je Great (GoNow x Morris RED 666). Kombinace černostrakaté a červenostrakaté genetiky. Výborný exteriér a vysoká produkce mléka i složek. Páté místo obsadil Apoll P RED 656 našim chovatelům již dobře znám. Do konce roku očekáváme narození prvních potomků v ČR. Následuje Nuntius (Nugget x Julandy) taktéž kombinace černé a červené genetiky. Nugget byl v ČR využíván a úspěšné syny má i v černé populaci. Julandy je jeden z nejlepších prověřených redů v SRN. Své vysoké hodnoty potvrdil Brekan RED 663 který je jedním z nejlépe hodnocených redu v SRN ve znacích fitness. Zajímavou novinkou je Isco Red (Magnum x Ladd P). Zajímavý původ, výborný exteriér a produkce mléka a složek. Do ČR bude dodáván od září. Jarní novinka Bretagne RED 680 potvrdil zajímavé hodnoty a protože byl jako embryo dovezen z USA má i vyhodnocení TPI 2453. Tato hodnota umožňuje využití i v černostrakatých chovech pro využití alternativního poůvodu. RED prověření Dlouhodobá jednička Morris RED 666 obsadila druhé místo. Byl úspěšně nasazen a výborné výsledky byly dosaženy při křížení s kombinovanými plemeny. Morris je mrtvý a zůstává zásoba cca. 2000 ID, která bude spotřebována do konce roku. Určitě se s tímto býkem budeme nadále setkávat v pozici otce i otce matky. Stabilní výsledky, které ho vynesly na 3. místo TOP, vykazuje Julandy (Andy x Moonlight). Velmi potěšující je čtvrté místo, které při svém prvním hodnocení mezi prověřenými redy dosáhl Fageno RED 613. Tento býk byl našimi chovateli intenzivně využíván a zanecha v chovech výraznou stopu. Výborné výsledky na dcerách potvrzují vysokou kvalitu tohoto býka. Z dalších býků potvrdily kvality Laron P RED 594 a Malden RED 627. Všechny výsledky můžete snadno dohledat na stránkách www.vit.de kde jsou prezentovány kompletní výsledky srpnového hodnocení. Podle těchto výsledků budeme také vybírat nové plemeníky do katalogu. Určitě je z čeho vybírat a chovatelům budou nabídnuti býci, kteří zajistí další generaci špičkových krav pro úspěšné chovatele. Ing. Petr Brokeš HANÁ GENETIK, spol. s r.o.
25/08/2016 Dožínkové požehnání
Dožínkové požehnání Aktuálně probíhající oslavy dožínek jsou ozvláštněny radostnou událostí v podniku Zámoraví, a.s. Břest. Dne 24.8. 2016 ve večerních hodinách tam došlo k narození trojčat. Všechny narozené telata jsou jalovičky a stejně jako matka se těší výbornému zdraví. Matka CZ 180049/972 je dcerou býka Mandarin NEB 881, otcem matky je Mock NEA 237. Matka otelením začala pátou laktaci. Při čtvrté dosáhla za 305 dnů užitkovosti 10.875 kg mléka při tučnosti 3,97% a obsahu bílkovin 3,14%. V loňském roce byla připuštěna býkem Peak RDC NEO 524. Tento genomický plemeník byl nasazen pro vysokou produkci mléka s navýšením složek a výborný exteriér. S velkou pravděpodobností budou tyto vlastnosti přeneseny i na právě narozené jalovičky. Zajímavostí je, že k narození trojčat došlo po inseminaci na spontánní říji bez hormonálního ošetření. Porod byl bez komplikací pouze s mírnou pomocí ošetřujícího personálu. Matka měla dvojčata již na druhé laktaci a z toho důvodu evidujeme u této plemenice po pátém otelení již osm potomků. Z hlediska zootechnika není vícečetný porod u skotu žádoucí, ale v tomto případě, kdy je matka i telata v naprostém pořádku, je tato událost povzbuzujícím okamžikem v jinak neradostném denním shonu. Nezbývá než pogratulovat chovateli a s přáním zdraví pro matku i telata připojit přání spravedlivějších cen za mléko pro všechny chovatele. Ing. Petr Brokeš HANÁ GENETIK, spol. s r.o.