HANÁ GENETIK spol. s r.o.

Haná Genetik je společností, která byla založena v roce 1992 sdružením kapitálu dvou německých organizací za účasti dalších společníků z řad moravských chovatelů skotu. Hlavním úkolem nově vzniklé firmy bylo navázání spolupráce nejen s chovateli skotu, veterinárními lékaři a inseminačními techniky, ale především s plemenářskými organizacemi působícími na našem území, zejména Genoservis a.s. Olomouc, dále pak Plemenáři Brno později Plemo a.s. a ČMPU a.s. se sídlem v Říčanech, později CZ Delta spol. s. r. o. Vestec u Prahy.
více v sekci o násAKTUALITY


19/09/2016 Mrákovská výstava 2016
Ve středu 7. Září se uskutečnil již XI. ročník výstavy holštýnského skotu. Tradičně se těšil velkému zájmu ze strany chovatelů, i široké veřejnosti. Celkem bylo předvedeno sto krav plemene holstein v černé i červené variantě. Soutěž byla rozdělena do kategorií prvotelky, krávy na druhé laktaci a starší krávy. Bonitace se ujal pan Guido Simon z Německa. Pro nás byla zajímavá zejména část red holštýnů, kde jsme měli několik „želízek v ohni“. Z býků dodávaných naší firmou jsme v původech našli býky Kiska, Jerudo a Carmano. Kvality těchto býků byly potvrzeny i výsledky bonitace. V kategorii prvotelek obsadila třetí místo dcera býka Kiska. V druhotelkách byla dcera Kisky na druhém místě, a v kategorii starších krav se kráva Meclov Camila (dcera Carmana ) umístila na 4. místě. Camila se účastnila minulého ročníku výstavy před dvěma lety. Tehdy vyhrála kategorii prvotelek a dnes, jako starší kráva, na první pohled zaujme výborným exteriérem. Při letošním finále ji poškodilo pozdější vyhlašování šampionek a přeplnění vemene. Haná Genetik, spol. s r.o. se výstavy pravidelně účastní jako vystavovatel a sponzor. V kategorii red holštýnských druhotelek jsme předávali ocenění chovatelům. Mrákovská výstava je nejlépe hodnocenou výstavou holštýnských krav v ČR. Kvalita zvířat, organizační úroveň i návštěvnost potvrzují vysokou úroveň této akce. Už teď se těšíme na další ročník, který se uskuteční v roce 2018. Ing. Petr Brokeš HANÁ GENETIK, spol. s r.o.
25/08/2016 Nové výsledky býků v SRN
Nové výsledky býků v SRN (srpen 2016) Srpnové výsledky býků v SRN přineslo významné množství nových býků, kteří budou zajímaví i pro chovatele v ČR. Po několika hodnoceních se objevují i plemeníci s alternativním původem, který dovoluje široké využití v našich chovech. Velmi dobré výsledky dosahují mladí genomičtí býci, i plemeníci s vysokou spolehlivostí. Protože má Německo početně největší populaci red holštýnského skotu na světě, je i výběr býků tohoto plemene velmi široký. Potěšující je i výsledek evropského modelu výpočtu genomických plemenných hodnot. Býci vysoce hodnocení genomikou plynule přecházejí na vysoké pozice v hodnocení na dcerách. Výhodou je i velký počet hodnocených dcer, protože genomáci jsou široce nasazováni. Dochází tak k rychlému nárůstu spolehlivosti výsledků brzy po zapojení prvních dcer. Černostrakatá genomika Jedničkou je opakovaně Barcley (Balisto x Epic) který se stabilně usadil na vrcholu TOP. Potvrdil vysoké PH i po jarním navýšení báze pro hodnocení v SRN. Novou dvojkou je býk Mission P (Missouri x Asterix). Tento plemeník kombinuje několik pozitivních znaků v ideální kombinaci. Alternativní původ je podpořen i ze strany matky (NL rodina Massia) a umožní široké využití. Výborná produkce mléka, výborný exteriér a vysoký potenciál znaků fitness je samozřejmostí. Navíc je Mission nositelem genů bezrohosti a red faktoru. Kappakasein BB zajišťuje vysokou výtěžnost sýra z mléka dcer. Býk je velmi žádaný a našim chovatelům bude k dispozici od září 2016. Třetí místo obsadil Barbarossa (Balisto x Brewmaster). Výborný zejména v produkci mléka a mléčných složek (kappakasein BB). Další výhodou je snadné telení, nízký počet SB a potenciál dlouhověkosti. 4tvrté místo obsadil Elbrus (Extreme x Suran). Otec matky Suran je vysoce hodnocený prověřený býk pocházející z programu genomové selekce. Elbrus nabízí zajímavý exteriér, vysokou produkci mléka a výborný exteriér. Zajímavě se jeví devátý býk hodnocení Simba (Silver x Boss). Zajímavý je zejména svou vyrovnaností a kladným hodnocením všech důležitých znaků. Simba je zatím ještě mladý na produkci ID, ale jistě se s ním setkáme při prosincovém hodnocení kdy už budou k dispozici ID. Z již používaných býků potvrdily vysoké hodnocení Blacklist NXB 313 (TOP 23.) a Board NXB 266 (TOP 49.). Z posledního hodnocení budeme vybírat i nové plemeníky pro katalog býků. Se všemi výše uvedených býků se setkáte v naší aktualizované nabídce. Černostrakatí prověření U prověřených býků je dosud patrný dominantní vliv O-Mana kterého najdeme v původu všech nejvýše postavených býků. Zajímavý je 6. býk TOP Suran NXB 269 který je již v ČR využíván. Podobně je na tom Maserati NEO 525 na 37. Místě TOP. Maserati prokázal v ČR nadprůměrnou vlastní plodnost. Dalším spolehlivým plemeníkem je na 73. Místě TOP Billard NXB 103. Za zmínku stojí ještě býci Ferrari NEO 380 a Log-In NEO 231, kteří byli v ČR využíváni na genomových hodnotách a úspěšně přešli, po hodnocení výsledků dcer, do segmentu prověřených býků. RED genomika Na první místo se vyšvihl Dreamboy (Debutant Sympatico) výbornou kombinací užitkovosti exteriéru a funkčních znaků. Bohužel aktuálně nejsou k dispozici žádné ID. Na druhém místě se usadil Efraim (Effort x Elburn). Otcem tohoto býka je Effort RED 648, který byl úspěšně využíván i v ČR. V Německu je tento býk doporučován do chovů s robotickým dojením. Úspěch syna Efraima potvrzuje oprávněnost nasazení Efforrta do úspěšných chovů. Efraim nabízí dobrý exteriér a znaky fitness. Současně má vysoký potenciál v navýšení produkce mléka u dcer. Trojkou TOP je Great (GoNow x Morris RED 666). Kombinace černostrakaté a červenostrakaté genetiky. Výborný exteriér a vysoká produkce mléka i složek. Páté místo obsadil Apoll P RED 656 našim chovatelům již dobře znám. Do konce roku očekáváme narození prvních potomků v ČR. Následuje Nuntius (Nugget x Julandy) taktéž kombinace černé a červené genetiky. Nugget byl v ČR využíván a úspěšné syny má i v černé populaci. Julandy je jeden z nejlepších prověřených redů v SRN. Své vysoké hodnoty potvrdil Brekan RED 663 který je jedním z nejlépe hodnocených redu v SRN ve znacích fitness. Zajímavou novinkou je Isco Red (Magnum x Ladd P). Zajímavý původ, výborný exteriér a produkce mléka a složek. Do ČR bude dodáván od září. Jarní novinka Bretagne RED 680 potvrdil zajímavé hodnoty a protože byl jako embryo dovezen z USA má i vyhodnocení TPI 2453. Tato hodnota umožňuje využití i v černostrakatých chovech pro využití alternativního poůvodu. RED prověření Dlouhodobá jednička Morris RED 666 obsadila druhé místo. Byl úspěšně nasazen a výborné výsledky byly dosaženy při křížení s kombinovanými plemeny. Morris je mrtvý a zůstává zásoba cca. 2000 ID, která bude spotřebována do konce roku. Určitě se s tímto býkem budeme nadále setkávat v pozici otce i otce matky. Stabilní výsledky, které ho vynesly na 3. místo TOP, vykazuje Julandy (Andy x Moonlight). Velmi potěšující je čtvrté místo, které při svém prvním hodnocení mezi prověřenými redy dosáhl Fageno RED 613. Tento býk byl našimi chovateli intenzivně využíván a zanecha v chovech výraznou stopu. Výborné výsledky na dcerách potvrzují vysokou kvalitu tohoto býka. Z dalších býků potvrdily kvality Laron P RED 594 a Malden RED 627. Všechny výsledky můžete snadno dohledat na stránkách www.vit.de kde jsou prezentovány kompletní výsledky srpnového hodnocení. Podle těchto výsledků budeme také vybírat nové plemeníky do katalogu. Určitě je z čeho vybírat a chovatelům budou nabídnuti býci, kteří zajistí další generaci špičkových krav pro úspěšné chovatele. Ing. Petr Brokeš HANÁ GENETIK, spol. s r.o.