HANÁ GENETIK spol. s r.o.

Haná Genetik je společností, která byla založena v roce 1992 sdružením kapitálu dvou německých organizací za účasti dalších společníků z řad moravských chovatelů skotu. Hlavním úkolem nově vzniklé firmy bylo navázání spolupráce nejen s chovateli skotu, veterinárními lékaři a inseminačními techniky, ale především s plemenářskými organizacemi působícími na našem území, zejména Genoservis a.s. Olomouc, dále pak Plemenáři Brno později Plemo a.s. a ČMPU a.s. se sídlem v Říčanech, později CZ Delta spol. s. r. o. Vestec u Prahy.
více v sekci o násAKTUALITY


30/05/2016 Trojnásobná radost

Jeden podnik, jeden býk a tři dcery, které dosáhly celoživotní užitkovosti přesahující 100.000 kg mléka. To je úspěch z Durynské farmy Rinderhof Kauern GmbH.

Otcem těchto výjimečných krav je super úspěšný GIBOR (NGA 450). Gibor byl celosvětově využívaným plemeníkem, jehož dcery spolehlivě produkují velké množství vysoce kvalitního mléka po dlouhou dobu.

S kvalitami Gibora se seznámili i chovatelé v ČR. Bohužel, u nás se jeho dcery staly objetí vybíjení dlouhověkých krav při eliminaci nákazy IBR. Přesto mnoho chovatelů na Gibora rádo vzpomíná a jeho vnučky úspěšně využívá ve svých stádech

Na farmě Rinderhof Kauern GmbH byl Gibor využíván pro vynikající kombinaci funkčních vlastností a výkonu. Dcery Gretel, Gemma a Germania se těší výbornému zdraví a na své osmé laktaci dosáhly celoživotní užitkovosti přesahující 100 tisíc kg mléka. Dvě z nich jsou již znovu otelené a začínají devátou laktaci. Tento trojnásobný úspěch podtrhuje vysoké kvality Gibora a potvrzuje nastoupenou cestu ve šlechtění holštýnských krav na spolehlivou produkci velkého množství mléka s výbornou ekonomikou.

Nezbývá, než pogratulovat chovatelům z Durynska k výbornému výsledku a zároveň všem chovatelům, kteří mají geny Gibora ve svém stádě.

S využitím materiálů GGI GmbH

Ing. Petr Brokeš

16/05/2016 MATISSE RED RED 654 (Magenta x Snowman x Baxter2)

Po zveřejnění dubnových plemenných hodnot vás chceme upozornit na výborného red holštýnského býka, který je u našich západních sousedů velmi populární a intenzivně využívaný. Matisse Red byl dovezen jako embryo z Kanady. V Německu byl odchován a genomicky testován.

Matka Akila byla jako jalovice několikrát vypláchnuta pro produkci embryí a následně připuštěna. Na první laktaci dosáhla užitkovosti 10.610 kg mléka o tučnosti 5,05 % a obsahu bílkovin 3,22 %. Na první laktaci byla stanovena hodnota exteriéru na VG 86. Na druhé laktaci dosáhla užitkovosti 13.882 kg mléka o tučnosti 5,80 % a obsahu bílkovin 3,30 %. Také opakované hodnocení exteriéru posunulo hranici na 88 bodů. Polosestra Matisse Red plemenice Supersire Neige je ustájená na farmě Parkhurst v Kanadském Quebecu. Na první laktaci nadojila 12.340 kg mléka o tučnosti 4,80 % a obsahu bílkovin 3,20 %. Hodnocení exteriéru VG 87. Niege má jedno z nejlépe utvářených vemen na farmě Parkhurst.

V rodině matky je dlouhodobě fixována vysoká užitkovost při výborné produkci mléčných složek.

Z rodiny pochází několik úspěšných býků. Mimo jiné Aikman, který je otcem nejlépe hodnoceného red holštýnského genomáka minulého hodnocení Apoll P (RED 656). Aikman je plným bratrem matky Matisse Red.

Velmi zajímavé jsou hodnoty odhadované mléčné užitkovosti potomstva. Vliv matky je znát zejména v produkci mléčného tuku. V dnešní době, kdy se výkupní cena ze strany mlékáren orientuje na množství mléčných složek, jsou tyto vlastnosti velmi zajímavé. Exteriér potomstva je bezchybný Výborná stavba těla, končetin i vemena. Potencionálně nízký obsah SB a nadprůměrná dlouhověkost. Telení je odhadováno jako snadné. Výsledky zabřezávání v ČR jsou nadprůměrné.

Matisse Red je ideální pro red holštýnské plemenice, ale výbornou práci odvede i černostrakatých chovech, kde zajistí nárůst produkce mléčných složek a zlepšení celkového exteriéru. Pro tyto vlastnosti je velmi využívaný. Velké množství potomstva umožní rychlý nárůst spolehlivosti výsledků při přechodu do kategorie prověřených býků. S využitím materiálů RUW e. G.

Ing. Petr Brokeš

HANÁ GENETIK, spol. s r.o.